top of page

DYRYGENCKIE

WARSZTATY

Doskonal swój warsztat dyrygencki pod opieką jednego z Jurorów podczas warsztatów. Zdobądź nowe doświadczenie, odbierz certyfikat i ciesz się współpracą z chórem warsztatowym, którym będzie Chór Music Everywhere.

Termin: 10.11.2019 r, / 10:00-13:00

Akademia Muzyczna, ul. Łąkowa 1-2, Gdańsk

Cena: 100 zł - udział czynny / 50 zł - udział bierny

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30.09 

Wszyscy zgłoszeni uczestnicy są automatycznie zakwalifikowani jako uczestnicy bierni. Organizatorzy wraz z Jurorami V edycji Festiwalu Music Everywhere wybiorą spośród wszystkich uczestników sześciu dyrygentów, którzy będą mieli możliwość pracy z chórem warsztatówym (Chór Music Music Everywhere) pod okiem Jurorów V edycji festiwalu - wybitnych specjalistów
w dziedzinie chóralistyki.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po 30.09 wraz

z informacją o wysokości opłaty. Prosimy nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem potwierdzenia.

Udział CZYNNY

Uczestnictwo ze swoim chórem podczas V edycji Festiwalu Music Everywhere

Dziękujemy za zgłoszenie!

Udział BIERNY

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page