top of page
 • Czy wszystkie utwory wykonywane przez zespół w trakcie przesłuchania konkursowego muszą pochodzić z XX lub XXI wieku?
  Nie. Obowiązują dwa utwory w tym przedziale wiekowym. Pozostałe dwa mogą być z dowolnej epoki oraz w dowolnej stylistyce. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań repertuarowych dla poszczególnych katogorii znajdują się w zakładce "Kategorie".
 • Czy chóry dziewczęce lub chłopięce należy zakwalifikować do chórów jednorodnych czy dziecięcych i młodzieżowych?
  Zgłaszając na Festiwal chóry dziewczęce lub chłopięce, zalecamy wybór kategorii chórów dziecięcych i młodzieżowych.
 • Jaki utwór może wykonać zespół zakwalifikowany przez jury do konkursu o Grand Prix?
  Chór wybrany przez jury do uczestnictwa w konkursie o nagrodę Grand Prix powinien wykonać repertuar trwający ok. 8-10 minut, który nie został jeszcze zaprezentowany podczas przesłuchań konkursowych. Zespół jest zobowiązany dostarczyć partytury wykonywanego repertuaru w wersji papierowej lub elektronicznej.
 • Czy dyrygenci będą mieli możliwość omówienia występu swojego chóru z członkami Jury?
  Tak. Po gali rozdania nagród oraz koncercie finałowym będzie możliwość rozmowy z członkami Jury.
 • Czy 15 minut (lub w przypadku wykonywania utworu kompozytora pomorskiego 20 minut) to czas faktycznego śpiewania, czy wyliczane jest w to wejście i zejście ze sceny?"
  15 lub 20 minut jest czasem liczonym wraz z wejściem i zejściem ze sceny.
 • Gdzie organizowane będą koncerty towarzyszące?
  Zespoły biorące udział w Festiwalu mają możliwość wzięcia udziału w koncertach towarzyszących, które odbędą się na terenie Trójmiasta oraz okolicznych miejscowości. Zapraszamy do zakładki "Koncerty". Organizator nie zapewnia transportu chóru na miejsce występu.
 • Czy ten sam dyrygent może wziąć udział w Festiwalu z dwoma różnymi zespołami?
  Tak.
 • Gdzie odbywa się Festiwal?
  Większość wydarzeń odbywa się w Centrum św. Jana w Gdańsku (ul. Świętojańska 50).
 • Czy istnieje możliwość zmiany tonacji wykonywanych utworów?
  Tak, ale maksymalnie o sekundę wielką w górę/w dół. O zmianach tonacji wykonywanych utworów należy poinformować Organizatora pisemnie, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.
 • Czy jest możliwość konsultacji w sprawie wymogów repertuarowych z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu?
  Tak. Wszelkie pytania dotyczące repertuaru, prosimy wysyłać na adres e-mail: beata@musiceverywhere.pl lub festiwal@musiceverywhere.pl
 • Do kiedy należy opłacić wpisowe?
  Do 12.07.2019 r. Kliknij zakładkę "Terminy" i dowiedz się więcej.
 • Czy wpisowe należy przelać wraz z wysłaniem zgłoszenia chóru?
  Nie. Wpisowe należy wpłacić do 12.07.2019 r., po decyzji Rady Artystycznej o zakwalifikowaniu się zespołu do uczestnictwa w Festiwalu.
 • Czy istnieje możliwość zmiany kolejności wykonywanych utworów podczas przesłuchania konkursowego?
  Kolejność repertuaru nie może ulec zmianie w trakcie wykonania.
 • Czy jeżeli chór wykonuje utwór pomorskiego kompozytora, to w repertuarze konkursowym musi być 5 pozycji?"
  Nie. Utwór pomorskiego kompozytora (lub klasyki polskiej piosenki) może być potraktowany jako jeden z czterech utworów obowiązkowych. Utwór konkursowy może być również wykonany jako dodatkowa pozycja (5 utwór) - w tym przypadku czas przesłuchania zostaje wydłużony do 20 min.
 • Do kiedy należy zgłosić zespół?
  Do 21.06.2019 r. Kliknij zakładkę "Terminy" i dowiedz się więcej.
 • Czy będą dostępne zdjęcia i nagrania występu chóru podczas Festiwalu?
  Tak. Przesłuchania festiwalowe będą transmitowane na żywo poprzez Facebook. Podczas występów będą również wykonywane zdjęcia. Zainteresowane chóry, prosimy o kontakt po festiwalu na e-mail: festiwal@musiceverywhere.pl. Polecamy obserowowanie profilu Festiwali na Facebooku.
 • Czy dozwolone jest wykonywanie utworów z akompaniamentem?
  Tak, jednak dopuszcza się wykonanie co najwyżej 2 utworów z akompaniamentem.
 • Czy organizatorzy zapewniają wyżywienie i nocleg dla zespołów uczestniczących w Festiwalu?
  Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani noclegu dla uczestników Festiwalu, jednak służą w tym zakresie pomocą, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Czy chóry będą miały możliwość rozśpiewania się przed występem konkursowym?
  Tak. Każdemu chórowi zostanie udostępniona sala na próbę i rozśpiewanie przed występem konkursowym oraz zaoferowana możliwość próby akustycznej w miejscu przesłuchań.
 • Czy jest możliwa zmiana repertuaru?
  Tak, jednak informacja taka musi zostać przekazana najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu. Zgłoszenie zmiany w repertuarze konkursowym wymaga przesłania wypełnionej ponownie karty zgłoszenia oraz partytury w pdf.
bottom of page