FAQ

Do kiedy należy zgłosić zespół?


Do 21.06.2019 r. Kliknij zakładkę "Terminy" i dowiedz się więcej.
Do kiedy należy opłacić wpisowe?


Do 12.07.2019 r. Kliknij zakładkę "Terminy" i dowiedz się więcej.
Czy wpisowe należy przelać wraz z wysłaniem zgłoszenia chóru?


Nie. Wpisowe należy wpłacić do 12.07.2019 r., po decyzji Rady Artystycznej o zakwalifikowaniu się zespołu do uczestnictwa w Festiwalu.
Gdzie odbywa się Festiwal?


Większość wydarzeń odbywa się w Centrum św. Jana w Gdańsku (ul. Świętojańska 50).
Czy organizatorzy zapewniają wyżywienie i nocleg dla zespołów uczestniczących w Festiwalu?


Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia ani noclegu dla uczestników Festiwalu, jednak służą w tym zakresie pomocą, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Czy wszystkie utwory wykonywane przez zespół w trakcie przesłuchania konkursowego muszą pochodzić z XX lub XXI wieku?


Nie. Obowiązują dwa utwory w tym przedziale wiekowym. Pozostałe dwa mogą być z dowolnej epoki oraz w dowolnej stylistyce. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań repertuarowych dla poszczególnych katogorii znajdują się w zakładce "Kategorie".
Czy jeżeli chór wykonuje utwór pomorskiego kompozytora, to w repertuarze konkursowym musi być 5 pozycji?


Nie. Utwór pomorskiego kompozytora (lub klasyki polskiej piosenki) może być potraktowany jako jeden z czterech utworów obowiązkowych. Utwór konkursowy może być również wykonany jako dodatkowa pozycja (5 utwór) - w tym przypadku czas przesłuchania zostaje wydłużony do 20 min.
Czy 15 minut (lub w przypadku wykonywania utworu kompozytora pomorskiego 20 minut) to czas faktycznego śpiewania, czy wyliczane jest w to wejście i zejście ze sceny?


15 lub 20 minut jest czasem liczonym wraz z wejściem i zejściem ze sceny.
Czy dozwolone jest wykonywanie utworów z akompaniamentem?


Tak, jednak dopuszcza się wykonanie co najwyżej 2 utworów z akompaniamentem.
Czy jest możliwa zmiana repertuaru?


Tak, jednak informacja taka musi zostać przekazana najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu. Zgłoszenie zmiany w repertuarze konkursowym wymaga przesłania wypełnionej ponownie karty zgłoszenia oraz partytury w pdf.
Czy istnieje możliwość zmiany tonacji wykonywanych utworów?


Tak, ale maksymalnie o sekundę wielką w górę/w dół. O zmianach tonacji wykonywanych utworów należy poinformować Organizatora pisemnie, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.
Czy istnieje możliwość zmiany kolejności wykonywanych utworów podczas przesłuchania konkursowego?


Kolejność repertuaru nie może ulec zmianie w trakcie wykonania.
Jaki utwór może wykonać zespół zakwalifikowany przez jury do konkursu o Grand Prix?


Chór wybrany przez jury do uczestnictwa w konkursie o nagrodę Grand Prix powinien wykonać repertuar trwający ok. 8-10 minut, który nie został jeszcze zaprezentowany podczas przesłuchań konkursowych. Zespół jest zobowiązany dostarczyć partytury wykonywanego repertuaru w wersji papierowej lub elektronicznej.
Czy chóry będą miały możliwość rozśpiewania się przed występem konkursowym?


Tak. Każdemu chórowi zostanie udostępniona sala na próbę i rozśpiewanie przed występem konkursowym oraz zaoferowana możliwość próby akustycznej w miejscu przesłuchań.
Czy chóry dziewczęce lub chłopięce należy zakwalifikować do chórów jednorodnych czy dziecięcych i młodzieżowych?


Zgłaszając na Festiwal chóry dziewczęce lub chłopięce, zalecamy wybór kategorii chórów dziecięcych i młodzieżowych.
Czy dyrygenci będą mieli możliwość omówienia występu swojego chóru z członkami Jury?


Tak. Po gali rozdania nagród oraz koncercie finałowym będzie możliwość rozmowy z członkami Jury.
Czy jest możliwość konsultacji w sprawie wymogów repertuarowych z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu?


Tak. Wszelkie pytania dotyczące repertuaru, prosimy wysyłać na adres e-mail: beata@musiceverywhere.pl lub festiwal@musiceverywhere.pl
Czy ten sam dyrygent może wziąć udział w Festiwalu z dwoma różnymi zespołami?


Tak.
Czy będą dostępne zdjęcia i nagrania występu chóru podczas Festiwalu?


Tak. Przesłuchania festiwalowe będą transmitowane na żywo poprzez Facebook. Podczas występów będą również wykonywane zdjęcia. Zainteresowane chóry, prosimy o kontakt po festiwalu na e-mail: festiwal@musiceverywhere.pl. Polecamy obserowowanie profilu Festiwali na Facebooku.
Gdzie organizowane będą koncerty towarzyszące?


Zespoły biorące udział w Festiwalu mają możliwość wzięcia udziału w koncertach towarzyszących, które odbędą się na terenie Trójmiasta oraz okolicznych miejscowości. Zapraszamy do zakładki "Koncerty". Organizator nie zapewnia transportu chóru na miejsce występu.