top of page

WYBIERZ 1-3 KATEGORIE

CHÓRY

MIESZANE

min. 13 śpiewaków
 • min. 4 utwory
  - dwa z XX i XXI w.
  - dwa z dowolnej epoki,
  w dowolnej stylistyce
 • 15 min. na występ (wraz
  z wejściem i zejściem)
 • nie więcej niż dwa utwory
  z akompaniamentem

CHÓRY DZIECIĘCO

- MŁODZIEŻOWE

min. 80% składu do 18 lat
 • min. 4 utwory
  - dwa z XX i XXI w.
  - dwa z dowolnej epoki,
  w dowolnej stylistyce
 • 15 min. na występ (wraz
  z wejściem i zejściem)
 • nie więcej niż dwa utwory
  z akompaniamentem

ZESPOŁY
WOKALNE

min. 4, max 12 osób
 • min. 4 utwory
  - dwa z XX i XXI w.
  - dwa z dowolnej epoki,
  w dowolnej stylistyce
 • 15 min. na występ (wraz
  z wejściem i zejściem)
 • nie więcej niż dwa utwory
  z akompaniamentem

CHÓRY

SENIORA

CHÓRY
JEDNORODNE

męskie / żeńskie
 • min. 4 utwory
  - dwa z XX i XXI w.
  - dwa z dowolnej epoki,
  w dowolnej stylistyce
 • 15 min. na występ (wraz
  z wejściem i zejściem)
 • nie więcej niż dwa utwory
  z akompaniamentem

MUZYKA ROZRYWKOWA

FOLK I GOSPEL

min. 80% składu powyżej 55 lat
 • min. 4 utwory z dowolnej epoki, w dowolnej stylistyce
 • 15 min. na występ (wraz
  z wejściem i zejściem)
 • nie więcej niż dwa utwory
  z akompaniamentem
 • min. 4 utwory z repertuaru o charak-terze określonym w nazwie kategorii
 • 15 min. na występ (wraz z wejściem
  i zejściem)
 • nie więcej niż dwa utwory z akompa-niamentem

MUZYKA 

SAKRALNA

ZAPOZNAJ SIĘ

Z REGULAMINEM

POBIERZ KARTĘ

ZGŁOSZENIOWĄ

 • min. 4 utwory z repertuaru o charak-terze sakralnym
 • 15 min. na występ (wraz z wejściem
  i zejściem)
 • nie więcej niż dwa utwory z akompa-niamentem
pdf icon.png
Regulamin Festiwalu
pdf icon.png
Karta zgłoszeniowa

startuj w konkursach fakultatywnych

POMORSKI

KONKURS

Wykonaj utwór kompozytora
z Pomorza (lub działającego
w województwie pomorskim)
z dowolnej epoki i zdobądź dodatkową nagrodę.

KLASYKA POLSKIEJ PIOSENKI

KONKURS

Sam zdecyduj, co należy do klasyki polskiej piosenki i zaskocz wszystkich swoją pomysłowością. Dowolny charakter, styl, epoka- żadnych ograniczeń.

a vista

KONKURS

Podejmij wyzwanie i rozczytaj
w 24 godziny skomponowany na festiwal utwór. Nowe doświad-czenie dla chóru, duch pracy zespołowej, niezapomniane emocje!

GRAND PRIX

Podczas koncertu finałowego przewidziane jest dodatkowe przesłuchanie do nagrody Grand Prix. Jury dokona wyboru spośród chórów o najwyższej liczbie punktów, które staną do konkursu o tę nagrodę. Zespoły wytypowane przez Jury (i poinformowane o tym fakcie najpóźniej w dniu koncertu finałowego) zobowiązane są do wykonania repertuaru, który nie został jeszcze zaprezentowany podczas przesłuchań (trwającego ok. 8-10 minut).
bottom of page