top of page

prof. zw. dr hab.

MAREK ROCŁAWSKI

W roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie następnie rozpoczął pracę pedagogiczną. Tytuł naukowy profesora otrzymał 22 stycznia 2003 roku z rąk Prezydenta A. Kwaśniewskiego. W dniu 1 października 2006 roku został mianowany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1994-2010 pracował również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku w Katedrze Wychowania Muzycznego. W latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku, a w latach 2008-2012 Kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej w tej samej uczelni. Od 1 października 2012 roku jest Prorektorem ds. organizacyjnych i nauczania w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Od dzieciństwa związany z amatorskim ruchem chóralnym jako chórzysta i akompaniator. W latach 1983-1993 był dyrygentem chóru męskiego „Moniuszko” w Gdańsku. Od 1985 roku do chwili obecnej jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego „Cantores Veiherovienses” z Wejherowa. W styczniu 2015 r. minęło 30 lat od powstania tego zespołu. Chór w tym okresie wystąpił na setkach koncertów w kraju i za granicą (ok. 950 koncertów). Wziął udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Koncertował w wielu krajach europejskich jak: Holandia, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Czechy, Słowenia, Chorwacja, Grecja, Watykan, Węgry, Austria, Bułgaria, Słowacja oraz Ukraina. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i kursach dla dyrygentów (Marktoberdorf, Rottenburg, Legnica, Międzyzdroje, Bydgoszcz, Poznań). Prof. Marek Rocławski współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną z Sopotu i innymi instytucjami muzycznymi Wybrzeża Gdańskiego. Wraz z chórem „Cantores Veiherovienses” nagrał 3 płyty CD oraz 2 DVD. Jest autorem wielu publikacji zamieszczanych w krajowej prasie fachowej, w opracowaniach naukowych i wydawnictwach książkowych. Od wielu lat związany jest z Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie. Jest członkiem komitetu organizacyjnego, rady artystycznej i jurorem tego festiwalu. Od 2015 roku jest przewodniczącym jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” w Strzepczu.Pełni także ważne funkcje społeczne w swoim mieście. W latach 1998-2006 był radnym Rady Miasta Wejherowa, członkiem Rady Programowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz wiceprezesem Akcji Katolickiej przy Parafii  Św. Leona. Jest autorem hejnału miasta Wejherowa, przygotował także szereg kompozycji, opracowań na chór a cappella i z towarzyszeniem orkiestry. Za swoją działalność artystyczno-naukową otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaczenie Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu), Złota Odznaka z Wieńcem Laurowym PZCHiO oraz Złota Odznaka z Brylantem PZCHiO. W roku 2015 obchodził jubileusz 35-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej.

dr hab.

ALEKSANDRA

GRUCZA-ROGALSKA, prof. AM

Absolwentka dwóch wydziałów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki (kierunek Teoria Muzyki) oraz Wydziału Wychowania Muzycznego (w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych), w klasie dyrygentury prof. Henryka Wierzchonia. W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Studia Podyplomowe w zakresie Chórmistrzostwa na Wydziale Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej AM w Bydgoszczy. W 2005 roku uzyskała stopień doktora, a w 2012 doktora habilitowanego sztuki muzycznej  w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura, nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Prowadzi klasę dyrygowania oraz przedmioty: Czytanie partytur, Metodyka prowadzenia chóru, Seminarium pracy licencjackiej, Analiza form oratoryjno-kantatowych. Jest promotorem i recenzentem prac licencjackich i magisterskich. Od roku akademickiego 2016/2017 jest Kierownikiem Katedry Pedagogiki Muzyki. Aleksandra Grucza-Rogalska jest nauczycielem przedmiotów z zakresu teorii muzyki i dyrygentem Chóru Żeńskiego oraz Chóru Mieszanego w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. Chór Żeński jest laureatem wielu nagród na konkursach i festiwalach chóralnych, wykonuje liczne dzieła wokalno-instrumentalne, współpracując z Chórem Męskim Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku, z różnymi orkiestrami i wybitnymi dyrygentami oraz solistami – wokalistami. Za swoją pracę artystyczną i pedagogiczną wielokrotnie nagradzana przez Dyrekcję PZSM w Bydgoszczy, Fundację „Viva Musica”, Prezydenta i Radę Miasta Bydgoszczy oraz odznaczona Srebrną Odznaką Honorową PZCHiO, a także Medalem SPAK za kultywowanie tradycji narodowych i promowanie wartości patriotycznych.

gandecki.png

prof. dr hab.

MAREK GANDECKI

Absolwent poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury prof. Janusza Dzięcioła. Laureat IV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów w Poznaniu (1992). Założyciel i dyrygent Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Chóru Kameralnego „Musica Viva” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Chóru Zamku Kórnickiego Castellum Cantans” (1999-2013). Laureat wielu prestiżowych nagród zdobytych przez wspomniane zespoły w konkursach chóralnych, a także wielu indywidualnych nagród dla najlepszego dyrygenta. Juror konkursów i festiwali chóralnych. Wykładowca warsztatów dyrygenckich organizowanych m.in. przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu oraz cyklu szkoleń kadry kierowniczej organizowanych przez Bernard Brunhes Polska (BPI Group). Prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Pade-rewskiego w Poznaniu.

frankow.png

dr hab.

AGNIESZKA

FRANKÓW-ŻELAZNY, prof. AM

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Edukacji Muzycznej i Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 2006 roku ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W roku 2000 założyła Kameralny Chór Akademii Medycznej (obecnie Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu), z którym odniosła liczne sukcesy na konkursach w kraju i za granicą. Od czerwca 2006 roku jest kierownikiem Chóru Narodowego Forum Muzyki, współpracując m.in. z takimi postaciami jak Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Paul McCreesh, Konrad Junghanel, James MacMillan czy Krzysztof Penderecki. Z chórem Filharmonii Wrocławskiej odnosi liczne sukcesy, do ostatnich zaliczyć należy Diapason d’Or – prestiżową nagrodę magazynu „Diapason” za płytę z nagraniem oratorium „Eliasz” Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego. W okresie od stycznia do lipca 2013 roku była opiekunem artystycznym Chóru Polskiego Radia, reaktywując zespół i wprowadzając na powrót na polską scenę profesjonalną. Jest również pomysłodawczynią i dyrektorem artystycznym powstałego w 2013 roku Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, prowadząc klasę dyrygentury chóralnej oraz Chór im. Stanisława Krukowskiego. Łącząc w sobie umiejętności dyrygenckie i wokalne, często zapraszana jest jako konsultant wokalny do prowadzenia warsztatów dla chórmistrzów oraz zespołów chóralnych. W swoim dorobku posiada ponad 70 nagród (w tym Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej – 2008 r., Nagroda Juvenes Wratislaviae Polskiej Akademii Nauk – 2012 r., ), ponad 600 koncertów w 18 krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, 10 nagranych płyt oraz około 600 zrealizowanych dzieł wokalnych i prawie 100 wokalno-instrumentalnych.

tomczak.png

prof. zw. dr hab.

MARCIN TOMCZAK

Profesor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, a w latach 2005-2012 był prorektorem ds. artystycznych i studenckich. Wieloletni kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Od 1992 jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Z zespołem odbył liczne trasy koncertowe w kraju i zagranicą, występując w Europie, Azji, USA oraz Ameryce Południowej. Laureat licznych czołowych nagród krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych, m.in. Grand Prix Festiwalu im. F. Schuberta w Wiedniu (2000), Złote Medale w kategoriach Musica Sacra oraz Chamber Music w Choir Olympics w Busan, Korea Południowa (2002); I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym na Malcie (2003), Grand Prix w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich w czeskich Pardubicach (2010), Grand Prix, I miejsce i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Wilnie (2010, 2014); Grand Prix, I nagroda i Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu Tomislava Zografskiego na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ohrid w Macedonii (2013); Złoty Medal w kategorii Musica Sacra w Choir Olympic Games w Rydze (2014). Laureat wielu krajowych i międzynarodowych indywidualnych nagród dyrygenckich, nagród rektorskich, a także wyróżnień władz terytorialnych m.in. dwukrotnie nominowany do Pomorskiej Nagrody Artystycznej (2003, 2004), laureat Honorowej Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za twórczość artystyczną w dziedzinie muzyki (2002), laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” (2006). Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego oraz Przewodniczącego Jury Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Mundus Cantat” Sopot.

mgr

KRZYSZTOF MAJDA

Majda www.png

Wokalista, instrumentalista, songwriter i aranżer, magister sztuki, absolwent wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie p. Krystyny Stańko. Współpracował na jednej scenie wraz z Anną Wyszkoni, Krystyną Stańko, Stanisławem Szczycińskim, Cezarym Paciorkiem, Maciejem Sikałą, Sławomirem Łosowskim, big bandami pod dyrekcją Leszka Kułakowskiego i Jana Konopa oraz Combo Juniors Band. Koncertował między innymi na festiwalu Jazz Jantar, Festiwalu Przyjemności Muzycznych, wielokrotnie w Filharmonii Bałtyckiej oraz na wielu pomrskich scenach. Miał przyjemność współwystępować z Anną Wyszkoni, Stanisławem Soyka, Tadeuszem Woźniakiem i zespołem Zakopower podczas koncertu z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w londyńskim Royal Albert Hall. Współtworzy lub współtworzył takie grupy jak Orkiestra Daniela Nosewicza, Krzysztof Majda Trio. Dubbingował dla kanału BBC Ceebies muzyczną bajkę „Zingzillas” (główny bohater - Zak). Wyróżniony Nagrodą Publiczności na Festiwalu "Jazz na Wsi", Chodów 2013. W 2017 roku wydał płytę "Bieg zdarzeń. Tribute to Turnau". Autor warsztatów wokalnych i gospel. Jako pedagog związany z fundacją "Port Art" oraz Centrum Muzycznym "Virtuo".

bottom of page